In opdracht van en in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel (HCO) uit Zwolle rond de Stichting Studiecentrum Aramea het unieke project af genaamd “45 jaar Arameeërs in Overijssel: Portretten van een Ambitieuze Gemeenschap.”


Hierover vonden vorig jaar vier lezingen plaats in Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Rijssen-Holten. In december gaf het HCO een bundel van 22 verhalen uit onder de titel: “Van Eufraat en Tigris naar Regge en Dinkel: Levensverhalen van christenen uit Zuidoost-Turkije en Syrië.” Nu volgt het geschiedenisboek dat de Stichting Studiecentrum Aramea publiceert:

 

De Aramese (Suryoyo) Gemeenschap in Overijssel, 1965-2012:
Geschiedenis, Identiteit en Integratie

 

Op dinsdag 14 mei 2013 bent u vanaf 18:00 uur van harte uitgenodigd om, onder het genot van traditionele Aramese hapjes, de boekpresentatie in de burgerzaal van het gemeentehuis te Hengelo bij te wonen. Daar overhandigt de auteur, dhr. Johny Messo, zijn boek namens Aramea aan de burgervader van Hengelo, dhr. Sander Schelberg. In deze stad was in 1965 het verhaal van het Aramese (Suryoyo) volk in Nederland begonnen.


Onze gastspreker is dhr. Bert de Vries, Directeur van het Historisch Centrum Overijssel. Speciale genodigden die zich 30-40 jaar terug voor het Aramese volk hebben ingezet, zullen ook nu weer aanwezig zijn.

 

Klik hier voor het programma!

 

Aramea vindt het van belang te weten waar de Aramese wortels liggen en waar, wanneer, hoe en waarom de Arameeërs in Overijssel zijn gearriveerd, hoe ze vorm hebben gegeven aan hun infrastructuur en wie er zoal een belangrijke rol hebben gespeeld in dit proces. Om succesvol te kunnen participeren, is het cruciaal dat men eerst zijn identiteit leert kennen, zodat men zijn medeburgers over zichzelf kan vertellen en er wederzijds begrip, waardering en respect kan ontstaan. Daarom staat deze avond in het teken van historische gebeurtenissen die nog steeds actueel en relevant zijn voor Aramese Overijsselaars en hun medeburgers.


Tevens is het na bijna een halve eeuw tijd om de balans op te maken. Waar staat de Aramese gemeenschap vandaag en hoe zien Arameeërs en niet-Arameeërs haar toekomst in Overijssel? Daarover hopen we met veel genoegen met u van gedachten te wisselen.


Met vriendelijke groet en tot dinsdag 14 mei,


Thomas Aksan,
Voorzitter Stichting Studiecentrum Aramea