Plebaan Geert-Jan van Rossem en Aramese bisschop Mor Julius Hanna Aydin (foto: Bart Oosterveld)
 
DEN BOSCH - Enkele honderden Aramese christenen trokken zaterdagmiddag in processie naar de Sint Janskathedraal in Den Bosch. Daar herdachten ze met een dienst dat het dertig jaar geleden is dat tweehonderd van hen in de kerk asiel zochten en vonden.
 
Het kerkasiel begon op Goede Vrijdag 14 april. Toen de Paasdienst was afgelopen bleven ze zitten.

De Arameeërs zijn afkomstig uit Zuidoost-Turkije. Ze vluchtten in de jaren '70 omdat ze om hun geloof vervolgd werden. Aanvankelijk zouden de Christen-Turken, zoals ze toen genoemd werden,  maar enkele dagen in de kerk blijven, maar dat werden er honderd. Uiteindelijk kreeg een meerderheid van de groep asiel in Nederland. Velen van hen wonen nu in Twente, waar een Aramees klooster is.

De dienst in de Sint Jan.
 
Voor veel van de mensen die kwamen was de tocht naar de Sint Jan een emotionele gebeurtenis. De groep werd buiten de kerk ontvangen door plebaan Geert-Jan van Rossem. Binnen waren er toespraken en werd een Aramese geloofdienst gehouden. Een van de aanwezigen was de Aramese bisschop in Duitsland, Mor Julius Hanna Aydin. Hij was destijds een van de asielzoekers.
 
BronOmroep Brabant, 20 juni 2009. Linksboven op dezelfde pagina, kun je ook klikken op het audiosymbool voor een verslag van Bart Oosterveld en een toespraak van voorzitter Habib Faal van de Aramese Federatie in Nederland.