De stichting
De Stichting Studiecentrum Aramea (hierna: Aramea) is een non-profit organisatie uit Hengelo.

Aramea staat voor kennis, visie, interactie, creativiteit en kwaliteit. Ze wordt bestuurd door vijf enthousiaste bestuursleden die het Aramese erfgoed proberen te plaatsen in verleden, heden en toekomst. Want wie zijn verleden niet kent, begrijpt zijn heden niet en heeft geen toekomst.

Aramea tracht de geschiedenis te verstaan, historische kernwaarden te actualiseren en een nogal onbekend antiek erfgoed te vertalen in een levende en rijke bron van inspiratie. Een inspiratiebron waaruit Arameeërs en niet-Arameeërs kunnen putten.

Enerzijds richt Aramea zich op het behoud en de promotie van het oude, onderbelichte en bedreigde Aramese erfgoed. Anderzijds besteedt zij ruimschoots aandacht aan diverse actuele en veelbesproken thema’s binnen de Aramese gemeenschap.


De website
De voornaamste instrumenten om deze doelen te bereiken, zijn vertalingen, publicaties, lezingen, cursussen, onderzoeken en discussies. En uiteraard via www.Aramea.nl!

Onze website biedt namelijk een schat aan informatie over tal van thema’s die de Arameeërs betreffen. Dat merk je zodra je alle menu items bekijkt. Houd de website in de gaten, want hij zal aanzienlijk worden uitgebreid.

Maar de website is er niet alleen om je van informatie te voorzien. We zien graag dat je kritisch met ons meedenkt en –schrijft. Iedere bezoeker – ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of religie – wordt de ruimte geboden om zijn of haar onderbouwde mening op wat voor manier ook via dit platform te ventileren.

Ook stellen we het zeer op prijs als je digitaal en/of fysiek materiaal uit jouw familiearchief aan Aramea toevertrouwt. In goed overleg kun je het publiceren op deze website of in toekomstige publicaties.

Tot slot wensen we je heel veel kijk-, lees- en schrijfplezier!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur