De Stichting Studiecentrum Aramea heeft ten doel:

a.    het waarborgen en beschermen van het culturele erfgoed van het volk der Arameeërs;

b.    de oprichting en het beheer van een studiecentrum ter bevordering van wetenschappelijke studie naar de cultuur en de geschiedenis van het volk der Arameeërs en naar hedendaagse maatschappelijke en sociale vraagstukken met betrekking tot de Aramese beschaving in brede zin;

c.    het ondersteunen van de uitvoering van studies als hiervoor vermeld onder b. door derden;

d.    de uitgave van voorlichtingsmateriaal en de verspreiding van informatie in brede zin, ter bevordering van kennis en inzicht bij het publiek in de hiervoor onder b. en c. omschreven studies en de resultaten van dergelijk onderzoek en in de Aramese beschaving in brede zin;

e.    het conserveren en archiveren van informatie die betrekking heeft op hetgeen hiervoor onder a. tot en met d. is vermeld, en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 


Deze website heeft ten doel de bezoekers:

a.    te informeren over het eeuwenoude culturele erfgoed van de Arameeërs, inclusief hun weinig bekende doch grote invloeden op het Oude en het Nieuwe Testament, de ontwikkeling van het Christendom in het Midden-Oosten, de Koran en de Islam;

b.    te interesseren in een Bijbels, Semitisch en christelijk volk dat gevlucht is uit zijn traditionele woongebieden in het Midden-Oosten, maar wiens fascinerende verhaal onderbelicht blijft;

c.    op te helderen over de Arameeërs inzake de frequente verwarring met andere religieuze en nationale identiteiten op basis van hun uiterlijk en volksaanduidingen;

d.    aan te tonen dat de Arameeërs en hun Aramese taal nog springlevend zijn, in tegenstelling tot hoe sommige media hen ten onrechte tot een dode samenleving rekenen;

e.    een interactief platform te bieden dat hen uitnodigt én uitdaagt om hun mening te laten gelden.